Archive for the ‘Financiello’ Category

Aksjemarkedet og religion del 3

juli 23rd, 2010

Vi har nå sett i både del 1 og 2 hvordan våre åndelige aksjer basert på tro fungerer i de forskjellige markedene. Samt hva konsekvensene kan bli hvis man bryter de forskjellige børsreglene. Mange vil si at det å sammenligne kapitalisme og relgion er et resultat av å ha røyket egne sokker, men til tross for mitt korte skjegg så mener jeg at likhetene er faktisk større enn det vi vil ha oss til å tro..

(mer…)

Aksjemarkedet og religion del 2

juli 19th, 2010

Som beskrevet i del 1 så var våre aksjer notert på de forskjellige børsene i ut i fra hva slags relgion vi hadde. Kristne hadde sine aksjer notert på den kristne børsen, Kristendommen og muslimer på Islam børsen. Det finnes også delbørser som prøver å kapre mest mulig oppmerksomhet, det er de forskjellige sektene eller retningene. Innenfor Kristendommen finnes de i form av katolikker og protestanter, mens innenfor Islam er det hovedsaklig sunni og shia. Disse delbørsene kan være store og små avhengig av lokaliseringen.

(mer…)

Aksjemarkedet og religion del 1

juli 17th, 2010

Relgion og disse greiene der kan være slitsomme saker. Har du en rellion som mange hadde sagt, er det samme som å være en student som alltid har dårlig samvittighet, fordi en ikke har lest nok og ligger alltid etter pensum. Både relgion og aksjemarkedet kan være like avansert som du vil ha det til, men bak alle disse fancy ordene og begrepene faller det på noe så enkelt. Rellioner eller millioner, vi skal se på sammenligningen

(mer…)